Laufrad Düroc SD37 PRO 27,5" Laufrad Düroc SD37 PRO 27,5" Laufrad Düroc SD37 PRO 27,5" Laufrad Düroc SD37 PRO 27,5"
SUNRINGLE

Laufrad Düroc SD37 PRO 27,5"


Artikelnr: 32200134
VR 110x15
Größe: 27,5 Zoll Farbe: schwarz VE: 1 Stk.

EAN/UPC: 844171074626
empf. VK: 383,00 €

Artikelnr: 32200135
HR 148x12
Größe: 27,5 Zoll Farbe: schwarz VE: 1 Stk.

EAN/UPC: 844171074633
empf. VK: 574,00 €

Artikelnr: 32200136
HR 157x12 Super Boost
Größe: 27,5 Zoll Farbe: schwarz VE: 1 Stk.

EAN/UPC: 844171074640
empf. VK: 574,00 €

Tubeless Felgenband STR 10 m
SUNRINGLE

Tubeless Felgenband STR 10 m

empf. VK: 21,00 €

Tubeless Felgenband STR 50 m
SUNRINGLE

Tubeless Felgenband STR 50 m

empf. VK: 85,00 €

Laufrad Düroc SD37 PRO 29" Limited Purple
SUNRINGLE

Laufrad Düroc SD37 PRO 29" Limited Purple

empf. VK: 570,00 €

Laufrad Düroc SD37 PRO 27,5" Limited Purple
SUNRINGLE

Laufrad Düroc SD37 PRO 27,5" Limited Purple

empf. VK: 570,00 €

Werkzeug für Innenverzahnung
SUNRINGLE

Werkzeug für Innenverzahnung

empf. VK: 45,00 €

Felge Düroc SD37 27,5 Zoll
SUNRINGLE

Felge Düroc SD37 27,5 Zoll

empf. VK: 109,00 €